’De polder kletst’; welke taal vertrouw jij wel?


Aanleiding
De politiek verandert nog sneller dan het klimaat. Ondertussen weten we met de pensioenen en flexibele contracten geen raad. En wat gebeurt er met de economie? Van lokaal naar wereldschaal, en nu weer terug? Bestaande instituties als vakbonden, werkgeversorganisaties en de politiek bieden geen antwoord op nieuwe vragen. Daardoor steekt wantrouwen de kop op: de polder is ongeloofwaardig geworden.

Nieuwe taal
Die ongeloofwaardigheid heeft te maken met onze taal. Woorden als flexibiliteit, stress, vitaal, inzetbaarheid, human resource management, visie, transparant, selectie, productie, prestatie, succes – het zijn niet onze woorden, het is een financiële taal die ons de mond snoert. Als wij weer mondig willen worden, is het handig na te denken over onze taal. Dat doen we met Welkom in Bubbelonie.

Wij denken dat we nieuwe antwoorden moeten formuleren in de taal van vandaag. Woorden als solidariteit, winst, verantwoordelijkheid, maar ook vrijheid en verbinding leven niet als ze niet ‘onderhouden’ worden. We denken dat jullie kunnen helpen bij het hervinden van vertrouwen. Dat is lastig, vertrouwen komt te voet en gaat te paard. We hebben jullie hulp nodig om de taal af te stoffen, opnieuw met elkaar in gesprek te raken. Alleen zo kunnen we de dichtgeslibde polder weer leegpompen.

Welke taal vertrouwen we wel?

Dat is de vraag, waarbij we jullie hulp inroepen. Zin om mee te doen?

Voor en door jongeren(organisaties)
De nieuwe taal van de nieuwe generatie. Een taal die wel verbindt. Een taal die wel openingen biedt om te luisteren. Een taal die wel bijdraagt aan veranderingen passend bij de veranderende samenleving. Een taal die wel …

Kom meepraten en ga meedoen!
Op 7 juni 2019 tussen 13.30 en 17.30 uur organiseert Welkom in Bubbelonie, met initiatiefnemer Henk Steenhuis, het start event sociale partners in Doorn, op Campus Landgoed Zonheuvel. Met medewerking van de nieuwe Denker des Vaderlands Daan Roovers, voormalig hoofdredacteur van Filosofie magazine en wetenschapsjournalist Mark Mieras.

We noemen het een start event omdat we ons realiseren dat er meer nodig is dan een middag nadenken. Schrijf je hieronder gratis in voor dit event.

Welkom in Bubbelonië organiseert samen met haar sociale partners FNV, CNV en VNO-NCW deze dag waarop professionals worden uitgedaagd na te denken en te discussiëren over de taal die zij in hun beroepsveld gebruiken. Door middel van sprekers en stands wordt een enerverende dag georganiseerd, waarna men met nieuwe inzichten naar huis zal gaan.

Komende jaren willen Bubbelonië met publicaties, debatten, onderwijs, spellen laten zien dat onze taal zich verengd heeft. Dat heeft gevolgen voor ons wereldbeeld. Want zoals de Oostenrijkse filosoof Ludwig Wittgenstein zei: “De grenzen van mijn taal vormen de grenzen van mijn wereld”.

Deelname is gratis. Meld je hieronder aan!